Halasgar Mesihing dunya girip gelmegi!

Salam gadyrdan ildeshlerim! Mahriban doganlarym! Sizing hemmangizi bu gunki  Halasgar Isa Mesihing doglan guni bilen gutlayaryn! Sizing her biringize we mashgala ojagyngyza Rebbimizing bereketlerini, parahatchylygyny, shatlygyny oz adymdan, mashgalamyng adyndan we butin imanly doganlarymyng adyndan arzuw edyarin! Gechen gepleshigimizde Mesihing Read More …

Isa Mesihing dogulysh bayramchylygy bilen gutlaglar!

Salam gadyrly ildeşler! Köpümiziň bilşimiz ýaly dünýäniň dürli künjeklerinde köp milletler birnäçe günlerden uly baýramçylyk belläp geçýärler, bu baýramçylygyň orsçada ýörgünli ady “Rojdestwo Hrista” iňlis dilinde bolsa “Christmas” türkmençe göni terjime edilende bolsa “Isa Mesihiň Dogulyşy” baýramçylygy diýip atlandyrylýar! Elbetde Read More …