Isa Filmi

Biz size bu bölümde Isa filminiň wideo we audio ýazgylaryny hödürleýäris. Bu film Injile esaslanyp taýýarlandy. Bu arkaly siz Halasgär Isa Mesihiň size bermek islän “gurply ýaşaýyşyna” düşünersiňiz we Ony kabul edip günälerden we dowzah odundan gutulyşa eýe bolmagyňyzy arzuw edýäris. Isa Mesih sizi gutulyşa etirenden soň, size gundelik durmuşyňyzda hem nähili dynçlykdan, ruhy manydan we şatlykdan doly ýaşaýyş bilen ýaşamagy öwreder!

Isa filminiň audio ýazgysyny diňlemek isleseňiz bulara basyň:

Epizode 1 Epizode 2 Epizode 3
[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/Track01.mp3]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/Track02.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/Track03.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/Track04.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/Track05.mp3]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/Track06.mp3]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/TrackE21.mp3]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/TrackE22.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/TrackE23.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/TrackE24.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/TrackE25.mp3]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/TrackE26]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/EpizodeL/Track 01.mp3]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/EpizodeL/Track 02.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/EpizodeL/Track 03.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/EpizodeL/Track 04.mp3] [audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/EpizodeL/Track 05.mp3]

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Jfilm/EpizodeL/Track 06.mp3]

Isa Mesihiň durmuşy atly filmi Türk dilinde aşakda görüp bilersiňiz!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *