Pikirlere goshulmak

Pikirler bilen paylashmak baradaky dushundirishler!

[bbp-register]

6 thoughts on “Pikirlere goshulmak

  1. Bu yer name? Nahili reg edilyar? Dushundirjek barmy? Pikirler diyleni ertirdaki yaly pikirlermi?

  2. bay bo, onda hem moderationdan gechyan kommentariyalar eken. Mena bu yerik bir debate ederis diyip gelipdim

  3. ertir’de yazan çälenjlerimiz hakda hoshhabar@turkmenhh.org mail adresine yazypdyk we bu saytdaky çät arkaly hem yuz tutupdyk. Geleñizokmy?

    Çalenjlerimiz durli temalary gozgayar: 1. Towrata ynansak Isany mesihlikden we pygamberlikden iñkär etmelidigimiz barada. 2. Towrata ynansak Pawlos we Isa ikisi hem yalan pygamber boljakdygy barada. 3. Pawlos Nasyraly Isa’a taglymatyna garshydygy barasa 4. 25 sany injil bardygy we olaryn taryhy barada 5. Hristyanlykda kop ayallylyk gadagan daldigi barada

  4. Waleykim essalam. Komek bermage çalyşmagynyz uchin minnetdar. Siz sayt administrasiyasyndanmy? Eger sheyle bolsa men size linkleri iberdim, gelmediñiz sohbet etmage?

    Däl bolsañyz men yene linkleri paylasharyn, shuwagt ertir yapyk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *