Tümlükden Nura

Tümlükden Nura —gysga Türkmen dilindäki film. Bu bir ýaş ýigidiň ruhy gözleglerinde tümlükde galyp soňra Yaradanyň Nurunyň durmuşyny dolduryşy baradaky şayatlygydyr.