Radio

Bu sahypada siz biziň “Dogrulyk Ýoly” atly radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Bu radio gepleşikleri radio üsti bilen hem Türkmenistanyň her bir künjeginde hem diňläp bilersiňiz. Ine şu aşakdaky wagtlarda we tolkunlarda siz biziň radio eşitdirmelerimizi diňläp bilersiňiz: Her gije sagt 22:25-22:40 aralygynda, Orta Tolkunlaryň (AM/MW) 1467kgs (204m), 864 kgs (347m) we gysga tolkunlarda (SW) 5855 kgs (49m)

”Догрулык Ёлы” 1

”Догрулык Ёлы”2

”Догрулык Ёлы”3

”Догрулык Ёлы”4

”Догрулык Ёлы”5

”Догрулык Ёлы”6

”Догрулык Ёлы”7

”Догрулык Ёлы”8

”Догрулык Ёлы”9

”Догрулык Ёлы”10

”Dogrulyk Yoly”11

“Dogrulyk Yoly”12

”Догрулык Ёлы”13

”Догрулык Ёлы”14

”Догрулык Ёлы”15

”Догрулык Ёлы”16

”Догрулык Ёлы”17

”Догрулык Ёлы”18

”Догрулык Ёлы”19

”Догрулык Ёлы”20

”Догрулык Ёлы”21

”Догрулык Ёлы”22

”Догрулык Ёлы”23

Догрулык Ёлы24

Dogrulyk Ýoly25

Dogrulyk Ýoly26

Dogrulyk Ýoly27

Dogrulyk Ýoly28

Dogrulyk Ýoly29

Dogrulyk Ýoly30

Dogrulyk Ýoly31

Dogrulyk Ýoly32

Dogrulyk Ýoly33

Dogrulyk Ýoly34

Dogrulyk Ýoly35

Dogrulyk Ýoly36

Dogrulyk Ýoly37

Dogrulyk Ýoly38

Dogrulyk Ýoly39

Dogrulyk Ýoly40

Dogrulyk Ýoly41

Dogrulyk Ýoly42

Dogrulyk Ýoly43

Dogrulyk Yoly44

Dogrulyk Yoly45

Dogrulyk Yoly46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *