Umytsyzlygyñ içinde umyt berÿän Rebimiz Hudaÿa šükürler bolsun!

Umytsyzlygyñ içinde umyt berÿän Rebimiz Hudaÿa šükürler bolsun! Mukaddes ÿazgylarda Hudaÿyñ hemiše yzygiderli özüne bil baglaÿanlara her bir kynçylygynyñ içinde hem olara ćykalga berišini görÿäris. Šeÿle ÿagdaÿy göz öñune getirip görüñ: bir kesilen agajyñ gurap barÿan töññesi. Bu gury töññeden Read More …