Halasgar Mesihing dunya girip gelmegi!

Salam gadyrdan ildeshlerim! Mahriban doganlarym! Sizing hemmangizi bu gunki  Halasgar Isa Mesihing doglan guni bilen gutlayaryn! Sizing her biringize we mashgala ojagyngyza Rebbimizing bereketlerini, parahatchylygyny, shatlygyny oz adymdan, mashgalamyng adyndan we butin imanly doganlarymyng adyndan arzuw edyarin! Gechen gepleshigimizde Mesihing Read More …