Umytsyzlygyñ içinde umyt berÿän Rebimiz Hudaÿa šükürler bolsun!

Umytsyzlygyñ içinde umyt berÿän Rebimiz Hudaÿa šükürler bolsun! Mukaddes ÿazgylarda Hudaÿyñ hemiše yzygiderli özüne bil baglaÿanlara her bir kynçylygynyñ içinde hem olara ćykalga berišini görÿäris. Šeÿle ÿagdaÿy göz öñune getirip görüñ: bir kesilen agajyñ gurap barÿan töññesi. Bu gury töññeden Read More …

Ebedi Ýaşaýşa ýetdiňizmi?

Ebedi Ýaşaýşa ýetdiňizmi? Sorag: Ebedi Ýaşaýşa ýetdiňizmi? Jogap: Injil ebedi ýaşaýşa barýan ýoly aýdyň görkezýär. Birinjiden, ilki bilen biz Hudaýyň öňünde günälidigimizi boýun almalydyrys: “Sebäbi hemmeler günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular” (Rimliler 3:23). Hemmämiz Hudaýa ýaramaýan we bizi jeza mynasyp Read More …