Dogrulyk Ýoly..

Bu sahypada siz biziň “Dogrulyk Ýoly” atly radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Bu radio gepleşikleri radio üsti bilen hem Türkmenistanyň her bir künjeginde hem diňläp bilersiňiz. Ine şu aşakdaky wagtlarda we tolkunlarda siz biziň radio eşitdirmelerimizi diňläp bilersiňiz: Her gije sagt Read More …

Dogrulyk Ýoly 2

Bu sahypada siz biziň “Dogrulyk Ýoly” atly radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Bu radio gepleşikleri radio üsti bilen hem Türkmenistanyň her bir künjeginde hem diňläp bilersiňiz. Ine şu aşakdaky wagtlarda we tolkunlarda siz biziň radio eşitdirmelerimizi diňläp bilersiňiz: Her gije sagt Read More …

Dogrulyk Ýoly!

Bu sahypada siz biziň “Dogrulyk Ýoly” atly radio gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Bu radio gepleşikleri radio üsti bilen hem Türkmenistanyň her bir künjeginde hem diňläp bilersiňiz. Ine şu aşakdaky wagtlarda we tolkunlarda siz biziň radio eşitdirmelerimizi diňläp bilersiňiz: Her gije sagt Read More …