Hosh Habar…

“14Men greklere hem warwarlara, akyldarlara hem nadanlara borçludyryn.15Şeýlelikde, elimden geleni aýaman, siz Rimdäkilere-de Hoş Habary wagyz etmäge taýyn.16Çünki men Hoş Habara utanmaýaryn, sebäbi ol her bir iman edene, ilki bilen ýehudylara we soňra greklere Hudaýyň gutulma güýjüdir.17Çünki: «Dogry adam iman bilen ýaşar» diýip ýazylyşy ýaly, Hoş Habarda Hudaýyň dogrulygy imandan imana aýan bolýar. “Rim.1:14-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *