Näme Üçin Isanyň Yzyna Eýerdiler?

steve-m.jpg

Näme üçin Isanyň yzyna eýerdiler? atly kitap Mukaddes Kitabyň hakykylygy, Isanyň kimligi we Onuň bize näme üçin gerekligi barada wajyp soraglara jogap berýär. Bu kitapda yslamyň däpleri mesihileriň öwredýän zatlary bilen deňeşdirilýär we Injiliň ýada Hoş Habryň aýdýan zatlaryny okamak we olara ynanmak üçin anyk esaslar görkezilýär.

Näme üçin Isanyň yzyna eýerdiler? atly kitap mesihilige düşünmeklikde hakykaty gözleýän musulmanlara kömek berýär.

Stiwen Masud Päkistanda, Orta Gündogarda we Britaniýada ýaşapdy we ýazyjy we dini öwrenýän alym hökmünde gowy tanalýar we hormatlanýandyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *