Pula Näme Satyn Alyp Bolmaýar?

Pula: süýji ukyny däl-de, ýatylýan otag üçin garnitury; akyly däl-de, kitaplary; işdäni däl-de, iýmiti; owadanlygy däl-de, şaý-sepleri; maşgala ojagyny däl-de, yaşaýyş jaýyny; saglygy däl-de, dermanlary; bagty däl-de, birinji derejeli zerur bolmadyk zatlary; halas boluşy däl-de, kumüş hajy; göklerde däl-de, dünýäde Read More …