Gökdäki Öýüm

GÖKDÄKI ÖÝÜM

[audio:https://turkmenhh.org/audio/song/Oyum.mp3] Gökdäki Öýüm

Gökdäki öýüm Isaň ýanynda.

Ol ýerde täze durmuş bolar.

Garyndaş, dostlar hemmämiz bile,

Alkyş aýdarys Atamyza.

Gaýtalama:

Gökdäki öýüm meniň islegim,

Baky ýaşaryn men ol erde.

//Hudaýa baky alkyş aýdaryn,

Ýerdäki durmuşym geçende//2 gez.

Şatlykly bolar ol baky öýde,

Halasgärimi görerin men.

Günäler üçin Golgofda ölüp,

Hudaýa tarap ýol görkezdi.

Agy, gözýaşlar indi, gerek däl!

Hudaýa alkyş aýdarys biz.

Unudarys aýralyk – keseli,

Hudaýa alkyş aýdarys biz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *