Hudaýyň Ýoly

Bu bölümde biz size “Hudaýyň Ýoly” diýilip at berilen radio gepleşiklerimizi hödürleýaris. Ony biziň ildeşimiz taýýarlap size hödürleýär. Olar arkaly gunäler üçin toba etmeklige, gunälerden gutulyşa we munuň netijesinde Biribar Ýaradyjy bilen baky parahatçylyga eýe bolarsyňyz diýip umyt edýäris! Diňlap ruhyňyz rowaçlansyn!

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Gway/Gway1.mp3]Hudaýyň Ýoly01[audio:https://turkmenhh.org/audio/Gway/Gway2.mp3]Hudaýyň Ýoly02[audio:https://turkmenhh.org/audio/Gway/Gway3.mp3]Hudaýyň Ýoly03[audio:https://turkmenhh.org/audio/Gway/Gway4.mp3]Hudaýyň Ýoly04[audio:https://turkmenhh.org/audio/Gway/Gway5.mp3]Hudaýyň Ýoly05[audio:https://turkmenhh.org/audio/Gway/Gway6.mp3]Hudaýyň Ýoly06[audio:https://turkmenhh.org/audio/Gway/Gway7.mp3]Hudaýyň Ýoly07[audio:https://turkmenhh.org/audio/Gway/Gway8.mp3]Hudaýyň Ýoly08 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *