Shukranalyk bayram gutlaglary!

“Ýa Reb, halklar arasynda Saňa şükür ederin,

          milletler arasynda Saňa nagma aýdaryn.

     5Çünki Seniň söýgiň göklere ýetýär,

          wepalylygyň bulutlara direýär.

     6Eý, Hudaý, göklerden-de ýokary beýgel,

          tutuş ýer ýüzüne dolsun Seniň şöhratyň!” Zebur 107:4-6

 

Gadyrdan ildeshler, mahriban doganlar! Bu gun Isa Mesihe iman edenlering arasynda belli bolan bayramchylyk “Shukranalayk” bayramy bellenip gechilyar! Kop oylerde bu gun mashgalalar sachak bashynda yygnanyp yylyng dowamynda oz durmushynda bolup gechen bereketli wagtlary, Hudayyng patalaryny, Onung yagshylygyny yatlap ilki bilen oz Yaradanlaryna, janlaryny gunaning jezasyndan dowzahdan, sheytanyng guyjunden halas eden Isa Mesihe shukurler edyarler. Ondan songra bolsa oz yan yoldashlary uchin, chagalary uchin, ene ata, dogan garyndash dost yarlary uchin hem shukurler edilip kop owgi dilegleri bilen Hudaya yuzlenyarler.

Bu gunde gowy naharlar bishirilip, esasan hem Amerikanyng Birleshen Shtatlarynda koplench bu bayramda Induk towugy bishirilyar we bu bayramyng simwoly bu Induk hyzmat edyar.

Bu sebapden biz hem sizing her biringizi bu bayram bilen gutlayarys we mashgala ojaklaryngyza Hudayyng bereketlerini arzuw edyaris! Sizing kalbyngyzdan joshup chykyan Hudaya bolan owgulere we shukurlere biz hem goshulyarys!

Goy bizing Yaradana bolan shukranalygymyz, owgumiz, minnetdarlygymyz yylda dinge bir gezek bolyan bayramchylyk bilen chaklenman, dowamly bolsun, chunki yashayshymyzyng cheshmesi bolan ahli bereketlerimizing eyesi bolan Huday hemishe mynasypdyr!

Hormat we yagshy dilegler bilen,

Hosh habar website administrasiyasy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *