Birahat Yürek

[audio:https://turkmenhh.org/audio/Poem/Birahat yurek(poem).mp3]

BIRAHAT ÝÜREK


Näme üçin aglaýaň gussaly ýürek.

Sag-aman öreniňe begenmä derek

Durmuş girdabyna berk düşen bolsaň,

Hudaýyň öňünde dyza çökmegiň gerek.


Bu dünýäň gerdişine özüň oýnadyp,

Baýlygyň yzynda gezdiň ganat galgadyp,

Duzaga düşeňde galdyň aňňalyp,

Çykalgany Rebden tapmagyň gerek.


Ynsan gursagynda nalap, perwana bolýaň.

Kapasa düşen dek, her ýan urunýaň.

Haraý gözläp daşyňa intizar bakýaň

Haraýy Hudaýdan gözlemäň gerek.

One thought on “Birahat Yürek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *