Habarlaşmak

Biziň bilen şu aşakdaky e-mail adresiň we skype çat bilen habarlaşyp bilersiňiz. Bize özüňiziň pikirleriňizi, soraglaryňyzy ýazyň. Eger Injil ýa-da başga kitaplary sowgat almak isleseňiz biz bilen habarlaşyň.
hoshhabar@turkmenhh.org

bizin skype-de chat adresimiz: hoshhabar

6 thoughts on “Habarlaşmak

  1. Allaha hidaýet edenlere salam bolsun!
    Sizi debata çagyrýas! Kabul etseñiz jogaplañ!

  2. aleykum salam, elbetde debate uchin tayyndyrys, chunki imanymyz barada hasabat bermage biz hemishe tayyn! Hachan we nirede yagny skype arkaly yada whatsapp telegram haysy yol bilen yazyng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *