Habarlaşmak

Biziň bilen şu aşakdaky e-mail adresiň we skype çat bilen habarlaşyp bilersiňiz. Bize özüňiziň pikirleriňizi, soraglaryňyzy ýazyň. Eger Injil ýa-da başga kitaplary sowgat almak isleseňiz biz bilen habarlaşyň.
hoshhabar@turkmenhh.org

bizin skype-de chat adresimiz: hoshhabar

5 thoughts on “Habarlaşmak

  1. Allaha hidaýet edenlere salam bolsun!
    Sizi debata çagyrýas! Kabul etseñiz jogaplañ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *