Ebedi Ýaşaýşa ýetdiňizmi?

Ebedi Ýaşaýşa ýetdiňizmi? Sorag: Ebedi Ýaşaýşa ýetdiňizmi? Jogap: Injil ebedi ýaşaýşa barýan ýoly aýdyň görkezýär. Birinjiden, ilki bilen biz Hudaýyň öňünde günälidigimizi boýun almalydyrys: “Sebäbi hemmeler günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular” (Rimliler 3:23). Hemmämiz Hudaýa ýaramaýan we bizi jeza mynasyp Read More …