• Gundelik Yazgy

  • "Ýazgylaryň hemmesi Hudaýyň ylhamy bolup, Hudaý adamy her bir oňat iş üçin taýyn, kämil bolar ýaly, öwretmek, käemek, ýola getirmek, dogrulykda terbielemek üçin peýdalydyr."
  • Timoteos 3: 16-17