• Gundelik Yazgy

  • «Men Rebde şatlanaryn, janym Hudaÿymda şat bolar, çünki Ol maña gutulyş donuny geÿdirdi. Giÿewiñ telpegini geÿişi ÿaly, gelniñ şaÿ-sepi bilen bezenişi ÿaly, Ol maña dogrulyk eşigini geÿdirdi»
  • Işaÿa 61:10