• Gundelik Yazgy

  • "Çünki Hudaý dünýäni köp söýýänligi üçin, Ogluna iman edenleriň her biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşsyn diýip, Özüniň ekeje Ogluny berdi."
  • Ýahýa 3:16