• Gundelik Yazgy

  • "Ertesi gün Yahýa (pygamber) özüne tarap gelýän Isany görüp: "Ine, Şu, dünýäniň günäsini Öz üstüne alan Hudaýyň Guzysydyr" diýdi. Meniň yzymdan bir adam geler, Ol menden üstündir, çünki Ol menden owal bardy, diýip aýdanym, ine, Şudyr."
  • Yahýa 1:29