• Gundelik Yazgy

  • "Onuň dolulygyndan biziň hemmämiz merhemet üstüne merhemet aldyk. Çünki Musa arkaly Mukaddes Kanun berildi, Isa Mesih arkaly bolsa merhemet we hakykat peýda boldy"
  • Yahya 1:16-17