• Gundelik Yazgy

  • " Isa Mesih diýdi: "Bu suwdan içen ene-de suwsar. Ýöne Meniň berjek suwumdan içen asla suwsamaz, tersine Meniň oňa berjek suwumyň içinde ebedilik ýaşaýyş çeşmesi bolar."
  • Yahýa 4:13-14