TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR

Isa Filmi Audio Ýazgysy (dowamy)

15th April 2008

Isa Filmi Audio Ýazgysy (dowamy)

posted in Radio |

Biz size bu bölümde Isa filminiň audio ýazgylaryny hödürleýäris. Bu ýazgy Injile esaslanyp taýýarlandy. Bu arkaly siz Halasgär Isa Mesihiň size bermek islän “gurply ýaşaýyşyna” düşünersiňiz we Ony kabul edip günälerden we dowzah odundan gutulyşa eýe bolmagyňyzy arzuw edýäris. Isa Mesih sizi gutulyşa etirenden soň, size gundelik durmuşyňyzda hem nähili dynçlykdan, ruhy manydan we şatlykdan doly ýaşaýyş bilen ýaşamagy öwreder! Isa filminiň audio ýazgysyny diňlemek isleseňiz bulara basyň:

Audio klip: Adobe Flash Player (9-njy gornush yada ondan yokarky gornushi) bu audio klipi oynamak uchin gerekdir. Ine shu salgylanmada songky gornushini indirip al here.
Yene-de browserinde JavaScript-e rugsat berilen bolmaly.

Audio klip: Adobe Flash Player (9-njy gornush yada ondan yokarky gornushi) bu audio klipi oynamak uchin gerekdir. Ine shu salgylanmada songky gornushini indirip al here.
Yene-de browserinde JavaScript-e rugsat berilen bolmaly.

Audio klip: Adobe Flash Player (9-njy gornush yada ondan yokarky gornushi) bu audio klipi oynamak uchin gerekdir. Ine shu salgylanmada songky gornushini indirip al here.
Yene-de browserinde JavaScript-e rugsat berilen bolmaly.

This entry was posted on Tuesday, April 15th, 2008 at 4:44 pm and is filed under Radio. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pikirini yaz

 • Kalendar

 • April 2008
  M T W T F S S
  « Mar   May »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • Gundelik Yazgy

 • Men hakda Meni iberen Atanyň Özi güwälik etdi. Ýöne siz Onuň ne sesini eşitdiňiz, ne-de ýüzüni gördüňiz. Onuň sözi sizde galmaýar, çünki siz Onuň Iberenine iman etmeýärsiňiz. Siz Mukaddes Ýazgylary agtaryşdyrýarsyňyz, çünki ebedi ýaşaýyş şolardadyr öýdýärsiňiz. Olar bolsa Men hakda güwälik edýärler. Ýöne siz ömrüňiz bolar ýaly, Maňa gelmek islemeýärsiňiz
 • Ýahýa 5:37-40
Bellik et
delicious
digg
technorati
reddit
magnolia
stumbleupon
yahoo
google